Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Wójt Gminy Goleszów przekazuje poniższe informacje:

 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Goleszów jest Wójt Gminy Goleszów. Dane kontaktowe: 43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 5, e-mail: urzad@goleszow.pl, tel. 334790510.
 • 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 43-440 Goleszów ul. 1 Maja 5, e-mail: iod@goleszow.pl, tel. 334790510 w.40.
 • 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 • 4. Dane przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, w celu realizacji umów oraz w celu wynikającym z udzielonej zgody na przetwarzanie danych.
 • 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych dane te mogą zostać ujawnione organom publicznym, osobom fizycznym lub prawnym, jednostkom lub innym podmiotom w zakresie i w celach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a następnie przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania tych danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Niektóre z wymienionych praw mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.
 • 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 • 9. Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • 10. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie prze Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 • 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa.
 • 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Kontakt do inspektora ochrony danych: Paulina Jochacy
adres: Urząd Gminy Goleszów, 43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 5
biuro: budynek Urzędu Gminy przy ul. 1 Maja 5 w Goleszowie, I piętro,
pok. 13
e-mail: iod@goleszow.pl
tel. 334790510 w.40

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
grudzień 2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: grudzień

galeriagaleria zdjęć
panorama Ostrzeżenia meteorologiczne Senior+ Zapisz się do newslettera Zapisz się do newslettera Goleszów E-mapa
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Goleszów - strona otworzy sie na nowej karcie
Gospodarka odpadami
Elektorniczna skrzynka podawcza -strona otworzy sie na nowej karcie
Jak załatwić sprawę w urzedzie - Zostanie otwarta nowa karta z przekierowanie na biuletyn informacji publiczne
Konsultacje społeczne
Akty Prawa Miejskiego - strona zostanie otwarta na nowej karcie
panorama panorama Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - strona otworzy się w nowej karcie panorama panorama Oświata w Gmienie Goleszów
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT