Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 

Nabór wniosków do Goleszowskiego Bonu Żłobkowego

Z inicjatywy Wójta Gminy Goleszów Sylwii Cieślar, Rada Gminy Goleszów wprowadziła „Goleszowski Bon Żłobkowy”. Jest on formą świadczenia pieniężnego na rzecz rodzin z gminy Goleszów i ma na celu częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, a także wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani. Jego wprowadzenie to spora zmiana w systemie dopłat do opieki nad dziećmi w gminie Goleszów, który dotychczas obejmował jedynie dzieci uczęszczające do publicznych żłobków.


- Wprowadzenie Goleszowskiego Bonu Żłobkowego jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców naszej gminy, którzy korzystali z opieki niepublicznych żłobków oraz punktów opieki, a z powodu braku odpowiedniego rozwiązania nie mogli liczyć na finansowe wsparcie ze strony samorządu – wyjaśnia wójt Sylwia Cieślar.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY GOLESZOWSKIEGO BONU ŻŁOBKOWEGO:

- świadczenie przysługuje rodzicom dzieci w wieku do lat 3, mieszkającym na terenie gminy Goleszów, którzy są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową i w ramach zapewnienia opieki nad swoim dzieckiem zawarli umowę z publicznym lub niepublicznym żłobkiem, klubem dziecięcym, punktem opieki dziennej lub nianią. Świadczenie przysługuje również rodzicom, którzy między innymi z powodu ciężkiej choroby lub niepełnosprawności, kontynuowania nauki w systemie dziennym, odbywania stażu lub szkolenia zawodowego nie są zatrudnieni i nie wykonują pracy zarobkowej;

- maksymalna wartość bonu żłobkowego wynosić będzie 400 zł miesięcznie;

- pomoc będzie przyznawana w oparciu o dochód rodziny dziecka w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który będzie on przysługiwać. Ważne, by wysokość miesięcznego dochodu nie przekraczała kwoty 2100 zł na członka rodziny;

- Goleszowski Bon Żłobkowy będzie przyznawany na wniosek rodzica na okres od 1 września do 31 sierpnia następnego roku;

- przed złożeniem wniosku należy zawrzeć umowę o świadczenie opieki nad dzieckiem do lat 3;

Wnioski o przyznanie Goleszowskiego Bonu Żłobkowego na nowy rok szkolny można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie, ul. Cieszyńska 29, za pośrednictwem poczty, bądź przesłać na adres skrytki e-puap:2absj961qi


Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie, ul. Cieszyńska 29, telefonicznie pod numerem telefonu: 33 4790517 wew. 10, oraz mailowo: gops@gops-goleszow.pl.

Wniosek, regulamin Goleszowskiego Bonu Żłobkowego wraz z uchwałą Rady Gminy Goleszów o jego wprowadzeniu stanowią załączniki do niniejszego artykułu oraz można je otrzymać w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Goleszów (ul. 1 Maja 5) oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie (ul. Cieszyńska 29).

 


Dodał Tomasz Lenkiewicz
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
lipiec 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: lipiec

2021/07/25
galeriagaleria zdjęć
panorama Ostrzeżenia meteorologiczne Senior+ Szczepienia COVID-19 Zapisz się do newslettera Zapisz się do newslettera Goleszów E-mapa
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Goleszów - strona otworzy sie na nowej karcie
Gospodarka odpadami
Elektorniczna skrzynka podawcza -strona otworzy sie na nowej karcie
Jak załatwić sprawę w urzedzie - Zostanie otwarta nowa karta z przekierowanie na biuletyn informacji publiczne
Konsultacje społeczne
Akty Prawa Miejskiego - strona zostanie otwarta na nowej karcie
panorama panorama Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - strona otworzy się w nowej karcie panorama panorama Oświata w Gmienie Goleszów
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT