Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 
AKTUALNOŚCI

baner

INFORMACJA PODATKOWA

2019-12-03

Wójt Gminy Goleszów informuje, że w związku ze zmianami w operacie ewidencyjnym klasyfikacji działek, położonych na terenie Gminy Goleszów (ewidencja gruntów i budynków) wprowadzonymi przez Starostę Cieszyńskiego w wyniku modernizacji przeprowadzonej zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) będą dokonywane zmiany w naliczeniu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 

Na terenie gminy Goleszów została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków, w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnieninia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali, którą zarządza Starosta na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 z późn. zm.).

 

Gmina Goleszów nie była wnioskodawcą modernizacji, jest to decyzja zupełnie niezależna od władz gminy, na którą nie miały one żadnego wpływu. Spowodowało to w wielu przypadkach zmiany klasyfikacji gruntów, szczególnie na terenie nieruchomości nieprzekraczających 1 ha użytków rolnych, gdzie klasyfikacja gruntów pod zabudowaniami została zmieniona z gruntów rolnych zabudowanych na tereny zabudowy mieszkalnej (nieruchomości) podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

 

Urząd Gminy przy ustalaniu wysokości podatków od nieruchomości jest obowiązany korzystać ze wspomnianej ewidencji gruntów i budynków jako podstawy do naliczania podatków, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 ww. ustawy, który mówi, iż podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. O wyłożeniu do wglądu w Starostwie w Cieszynie projektu operatu opisowo-kartograficznego złożonego z: rejestru gruntów, rejestru budynków, kartotek budynków i lokali, mapy ewidencyjnej oraz wykazów zmian danych ewidencyjnych informowaliśmy na naszej stronie internetowej.

 

Wobec powyższego wszelkie wątpliwości, zapytania oraz kwestie związane ze zmianą klasyfikacji gruntów proszę kierować do Starostwa Powiatowego w Cieszynie - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru ul. Szeroka 13, tel. 33 4777144.

 

Referat Finansów Podatków i Opłat

 


baner
baner
  

Dodał ifranek
 

Pozostałe aktualności:

Wszystkie aktualności

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
lipiec 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: lipiec

2021/07/25
galeriagaleria zdjęć
panorama Ostrzeżenia meteorologiczne Senior+ Szczepienia COVID-19 Zapisz się do newslettera Zapisz się do newslettera Goleszów E-mapa
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Goleszów - strona otworzy sie na nowej karcie
Gospodarka odpadami
Elektorniczna skrzynka podawcza -strona otworzy sie na nowej karcie
Jak załatwić sprawę w urzedzie - Zostanie otwarta nowa karta z przekierowanie na biuletyn informacji publiczne
Konsultacje społeczne
Akty Prawa Miejskiego - strona zostanie otwarta na nowej karcie
panorama panorama Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - strona otworzy się w nowej karcie panorama panorama Oświata w Gmienie Goleszów
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT