Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 
AKTUALNOŚCI

Ptasia grypa na Śląsku. Foto: freepik

Ognisko ptasiej grypy w woj. śląskim

2023-01-04

W związku ze stwierdzeniem ogniska grypy ptaków na terenie województwa śląskiego powstałego w wyniku kontaktu dzikich ptaków z drobiem utrzymywanym w gospodarstwie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie przypomina o właściwym zabezpieczeniu drobiu przed dostępem dzikich ptaków mogących przenosić wirusa ptasiej grypy.

 

Osoby utrzymujące drób, na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2022.768), są zobowiązane do stosowania niżej wymienionych zasad zapobiegających możliwości wystąpienia ptasiej grypy (wyciąg z ww. rozporządzenia):

 

㤠1.

1)  zakazuje się:

 1. pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 2. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

 

2)  nakazuje się:

 1. utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
 2. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 3. utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,
 4. przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 5. karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłonię tym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 6. lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,
 7. powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,
 8. dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych, o których mowa w ust. 3.”

 

Zastosowanie właściwych środków bioasekuracji pozwoli na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia choroby. Wszelkich Informacji w tym zakresie można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Cieszynie ul. Bielska 3a, adres e-mail cieszyn.piw@wetgiw.gov.pl, nr telefonu 33 85 206 26.

 

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie informuje, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r. poz.768) nakłada na posiadaczy drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

 Wypełniony formularz „Zgłoszenie faktu posiadania drobiu/ptaków” należy:

 • złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Cieszynie lub
 • przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie, ul. Bielska 3a, 43-400 Cieszyn lub
 • przesłać drogą e-mail na adres: cieszyn.piw@wetgiw.gov.pl

 

Niezależnie od powyższego z dniem 06.01.2023 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U.2022.2727), wobec czego miejsca utrzymywania drobiu (nawet 1 sztukę!) należy zgłosić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Biuro Powiatowe w Międzyświeciu.  

 

Wszelkie niezbędne informacje i odnośniki dotyczące grypy ptaków znajdują się w poniższych załącznikach oraz na stronie https://goleszow.pl/grypa-ptakow

 


Ptasia grypa na Śląsku. Foto: freepik
Ptasia grypa na Śląsku. Foto: freepik
  

Dodał M. Kunc
 

Pozostałe aktualności:

 • Jubileusz 40-lecia pełnienia funkcji przewodniczącej KGW w Dzięgielowie Pani Gertrudy Proksy

  Jubileusz Gertrudy Proksy

  29.03
  2023
  W miniony piątek jubileusz 40 – lecia pełnienia funkcji przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Dzięgielowie obchodziła Pani Gertruda...
 • Mistrzostwa Śląska w Hokeju w kategorii U11

  Medale hokeistów na trawie

  29.03
  2023
  18 marca zakończyły się Mistrzostwa Śląska w Hokeju na trawie, w kategorii U11. Znakomicie spisały się drużyny chłopców i dziewcząt z...
 • źródło: i.pl

  Kwalifikacja wojskowa 2023

  28.03
  2023
  Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu gminy Goleszów urodzonych w 2004 r. oraz mężczyzn, którzy nie posiadają określonej kategorii...

Wszystkie aktualności

Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT