Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Szanowi Państwo, w załączeniu zamieszczamy sprawozdanie z konsultacji społecznych, ogłoszonych zarządzeniem Wójta Gminy Goleszów nr 0050.205.2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

 

Sprawozdanie dostępne tutaj


Dodał Krystian Grzybek
 
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT