Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

Sprawozdanie z konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dot. projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe TUTAJ


Dodał Tomasz Lenkiewicz
 
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT